Thiết kế web gói Luật - Tòa Án - Tư Vấn


 Giao diện người xem web

 Trang quản trị web

trustvn-thiet-ke-webTrang chủ
 
Giới thiệu
Thêm, Sửa, Xóa
Giới thiệu chung
 
Năng lực, đội ngũ nhân sự
 
Thêm các mục khác (không giới hạn)
 
Lĩnh vực họat động
Thêm, Sửa, Xóa
Tham gia tố tụng
 
Tư vấn pháp luật
 
Đại diện khách hàng  
Đầu tư và doanh nghiệp  
Hình sự  
Dân sự  
Nhà đất  
Các dịch vụ pháp lý khác N (thêm không giới hạn)
 
Dịch vụ pháp lý con (không giới hạn cấp con)  
Dịch vụ pháp lý con thứ N (thêm không giới hạn)  
Chi tiết bài giới thiệu  
Bài viết
Thêm, Sửa, Xóa
Bài viết thời sự
 
Bài viết nghiên cứu  
Công trình nghiên cứu
 
Nhóm bài viết thứ N (thêm không giới hạn)
 
Tin tức
 
Sự kiện & thời sự
 
Bản tin pháp lý
 
Nhóm tin thứ N (thêm không giới hạn)
 
Tư vấn & Hỏi đáp
Thêm, Sửa, Xóa
Đặt câu hỏi pháp lý
 
Trả lời câu hỏi
 
Các câu hỏi thường gặp (FAQs)
 
Nghề nghiệp luật sư
Thêm, Sửa, Xóa
Hợp tác với luật sư
 
Tuyển dụng chuyên viên
 
Sinh viên thực tập
 
Khách hàng (có thể đồng bộ với CRM)
Thêm, Sửa, Xóa
Giới thiệu khách hàng
 
Khách hàng tiêu biểu
 
Thống kê 
 
Sitemap
 
Liên hệ
Xem, Trả lời, Xóa

 

 

   ▪ Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt, English hoặc thêm nữa
   ▪ Domain: tencongty-nganhnghe.com
   ▪ Hiệu ứng: Photoshop, Flash, Dreamweaver, CSS, Javascript.

   ▪ Ngôn ngữ : tiếng Việt, English
   ▪ Linux, Apache, PHP, mySQL,
   ▪ Window, IIS, dotnet, MS SQL

 

 Ẩn email của tôi
Mã bảo vệ :