Thiết kế web gói Nghệ Sỹ - Ca sĩ - Cá Nhân


 Giao diện người xem web

 Trang quản trị web

trustvn-thiet-ke-webTrang chủ
 
Giới thiệu
Thêm, Sửa, Xóa
Tiểu sử cá nhân
 
Thành tích
 
Thêm các mục khác (không giới hạn)
 
Tác phẩm
Thêm, Sửa, Xóa
Nhóm tác phẩm 1
 
Nhóm tác phẩm 2
 
Nhóm tác phẩm N (thêm không giới hạn)
 
Nhóm sản phẩm cấp 2 (không giới hạn cấp con)  
Nhóm tác phẩm thứ N (thêm không giới hạn)  
Chi tiết sản phẩm  
Tin tức
 
Sự kiện (vui chơi giải trí, chuyên ngành ...)
 
Lịch diễn, lịch làm việc
 
Nhóm tin N (bài viết cá nhân ..)
 
Diễn đàn
Thêm, Sửa, Xóa
Trao đổi thảo luận
 
Vui chơi giải
 
Các câu hỏi thường gặp (FAQs)
 
Album hình
Thêm, Sửa, Xóa
Nhóm album 1
 
Nhóm album 2
 
Nhóm album N (thêm không giới hạn)
 
Album video
Thêm, Sửa, Xóa
Nhóm album 1
 
Nhóm album 2
 
Nhóm album N (thêm không giới hạn)
 
Sitemap
 
Liên hệ
Xem, Trả lời, Xóa

 

 

   ▪ Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt, English hoặc thêm nữa
   ▪ Domain: tencongty-nganhnghe.com
   ▪ Hiệu ứng: Photoshop, Flash, Dreamweaver, CSS, Javascript.

   ▪ Ngôn ngữ : tiếng Việt, English
   ▪ Linux, Apache, PHP, mySQL,
   ▪ Window, IIS, dotnet, MS SQL

 Ẩn email của tôi
Mã bảo vệ :