Thiết kế web gói Thương Mại Điện Tử


 Giao diện người xem web

 Trang quản trị web

trustvn-thiet-ke-webTrang chủ
 
Giới thiệu
Thêm, Sửa, Xóa
Giới thiệu chung
 
Năng lực, đội ngũ nhân sự
 
Thêm các mục khác (không giới hạn)
 
Sản phẩm (Có thể đồng bộ với phần mềm bán hàng)
Thêm, Sửa, Xóa
Nhóm sản phẩm 1
 Sắp xếp thứ tự
Nhóm sản phẩm 2
 
Nhóm sản phẩm N (thêm không giới hạn)
 
Nhóm sản phẩm con (không giới hạn cấp con)  
Nhóm sản phẩm thứ N (thêm không giới hạn)  
Chi tiết sản phẩm  Sắp xếp thứ tự, thay đổi giá hàng lọat
Dịch vụ
Thêm, Sửa, Xóa
Nhóm dịch vụ 1
 
Nhóm dịch vu 2
 
Nhóm dịch vụ N
 
Tin tức
 
Sự kiện & khuyến mãi
 
Tuyển dụng
 
Nhóm tin N
 
Tư vấn & Hỏi đáp
Thêm, Sửa, Xóa
Đặt câu hỏi
cho phép hiển thị
Trả lời câu hỏi
 
Các câu hỏi thường gặp (FAQs)
Chỉ định câu hỏi
Các trang phụ
Thêm, Sửa, Xóa
Công trình
 
Giải pháp
 
Thêm các trang khác
 
Đặt mua hàng & Giỏ hàng
Thêm, Sửa, Xóa
Đặt mua sản phẩm
Xử lý đơn hàng
Danh sách sản phẩm đã mua
In hóa đơn, tính điểm thành viên
Thanh tóan, in hóa đơn, gửi email
Thống kê doanh thu
Khách hàng (có thể đồng bộ với CRM)
Thêm, Sửa, Xóa
Đăng ký thành viên
Quản lý thành viên
Thông tin tài khoản
Xem thông tin, điểm
Thống kê và chương trình kinh doanh
 
Sitemap
 
Liên hệ
Xem, Trả lời, Xóa

 

 

   ▪ Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt, English hoặc thêm nữa
   ▪ Domain: tencongty-nganhnghe.com
   ▪ Hiệu ứng: Photoshop, Flash, Dreamweaver, CSS, Javascript.

   ▪ Ngôn ngữ : tiếng Việt, English
   ▪ Linux, Apache, PHP, mySQL,
   ▪ Window, IIS, dotnet, MS SQL

 Ẩn email của tôi
Mã bảo vệ :