Việc thay đổi thông tin trên website sẽ như thế nào

Nếu khách hàng xây dựng Cơ sở dữ liệu sản phẩm, khách hàng được huấn luyện tự cập nhật thông tin về sản phẩm và có thể cập nhật bất kỳ lúc nào, chỉ cần truy cập vào mạng Internet. Nếu khách hàng yêu cầu thay đổi nhỏ, Trustvn hỗ trợ miễn phí. Nếu yêu cầu thay đổi lớn, hai bên sẽ thống nhất chi phí. 
 

« Trở về trang chủ thiết kế web TRUST.vn