Website Tôi Có Cần Thiết Phải Có Trang Intro?

Trang intro thường được dùng để thể hiện một đoạn phim ngắn dạng flash (flash intro) nhằm gây ấn tượng cho người xem. Ngoài ra trang này còn được dùng như một trang để người xem có thể chọn một ngôn ngữ nào đó (trường hợp website có 02 ngôn ngữ trở lên) và đi tiếp vào trang chủ của ngôn ngữ đó.

Trang intro là một trang tùy chọn và không bắt buộc phải có. Cần luu ý là trang intro không phải là trang chủ (homepage).

Nói nôm na dễ hiểu là như sau: ví dụ bạn có một website với 02 ngôn ngữ hiển thị là Anh và Việt, vậy cấu trúc thông thường sẽ là: 01 trang intro cho người xem chọn ngôn ngữ, trên trang intro này có thể sử dụng hiệu ứng flash intro để gây ấn tượng, và 02 trang chủ cho 02 ngôn ngữ hiển thị (01 trang chủ cho tiếng Anh và 01 trang chủ cho phần tiếng Việt). 
 

« Trở về trang chủ thiết kế web TRUST.vn