Dữ liệu ảnh hưởng đến giá thành thiết kế website như thế nào?

Cấp dữ liệu được hiểu đơn giản là độ sâu của một chuyên mục. Độ sâu này thông thường là cách thức bạn phân loại thông tin như thế nào. Ví dụ nếu bạn cần thể hiện thông tin về sản phẩm, trong đó bạn phân thành các bậc như sau:
 

1. Hãng sản xuất
2. Loại sản phẩm của từng hãng sản xuất
3 Chi tiết sản phẩm theo từng loại sản phẩm

Vậy bạn sẽ có tổng cộng là 03 cấp dữ liệu, hay nói cách khác, chuyên mục dùng để thể hiện thông tin được phân loại như vậy cần được thiết kế và lập trình thành 03 cấp dữ liệu.

Lưu ý: Chi phí thiết kế và lập trình sẽ gia tăng theo cấp dữ liệu.

  
 

« Trở về trang chủ thiết kế web TRUST.vn