Các khoản chi phí cần đầu tư để thiết kế website?

Để xây dựng và vận hành một website, về căn bản, bạn phải trả ba khoản phí.

Trước hết, bạn sẽ cần phi đăng ký một tên miền riêng, thường được gọi là địa chỉ website. Để có một tên miền, bạn sẽ phải đầu tư một khoản phí, và chỉ phải trả cho từng năm tiếp theo. Ví dụ http://www.ten-cong-ty.com.

Khoản đầu tư thứ hai là chi phí thiết kế website. khoản phí này phụ thuộc vào quy mô và độ phức tạp của website của bạn. Quy trình xây dựng website độc quyền của Trustvn cho phép chúng tôi thiết kế website của bạn hoàn toàn phù hợp với ý tưởng và mong muốn với chi phí hợp lý.

Khoản đầu tư thứ 3 là chi phí duy trì website. Mọi website đều cần có một máy tính chủ để kết nối chúng với Internet. Chi phí lưu trữ phụ thuộc vào đặc điểm và quy mô website của bạn. Hệ thống website của bạn sẽ được bố trì và vận hành trong suốt 24 giờ trong ngày, 07 ngày trong tuần. Bạn cũng sẽ có khả năng cập nhật thông tin trên Website.
Trustvn cung cấp và quản lý cả 3 dịch vụ trên cho quý khách. 
 

« Trở về trang chủ thiết kế web TRUST.vn