Dùng nhiều tên miền cho một website có được không?

Bạn có thể dùng nhiều tên miền (Domain name) cho một website theo dạng 1 tên miền chính (Hosted domain) và các tên miền phụ (Domain alias), nhưng bạn không thể dùng nhiều website cho một tên miền. 
 

« Trở về trang chủ thiết kế web TRUST.vn