Tôi không ở Tp.HCM, làm cách nào để có thể hợp tác với Trustvn?

Bạn vẫn có thể trao đổi thông tin qua các phương tiện như email, chat. Trong trường hợp cần ký hợp đồng mà bạn không có điều kiện vào Tp.HCM, bạn sẽ có các tùy chọn sau:

  • Ký và chuyển phát nhanh qua đường bưu điện
  • Ký và gởi qua Fax
  • Ký, sau đó scan vào máy tính và gởi qua email


 
 

« Trở về trang chủ thiết kế web TRUST.vn