Website Tôi Có Cần Thiết Phải Có Trang Chủ?

Mục đích của trang chủ (homepage) là dùng để thể hiện các nội dung quan trọng nhất mà quí khách muốn người xem phải chú ý ngay khi đặt chân vào website mình (có thể ví như trang bìa của một tờ báo).

Trang chủ sẽ có link dẫn vào tất cả các module (chuyên mục) quan trọng nhất của website, nên mặc định khi thiết kế một website, trang chủ là thành phần bắt buộc phải có (Bạn hãy tưởng tượng 1 tờ báo mà không có trang bìa thì sẽ không còn là một tờ báo!) 
 

« Trở về trang chủ thiết kế web TRUST.vn