Trường hợp website bị sự cố

Việc một website trên mạng bị sự cố do hacker cố tình phá hoặc thỉnh thoảng website bị ngưng hoạt động vài phút là chuyện bình thường. Không ai dám đảm bảo 100% rằng website không bị sự cố. Quan trọng là Trustvn có giải pháp khắc phục sự cố một cách nhanh nhất có thể, với ít thiệt hại nhất. Trustvn khắc phục nhanh sự cố trong vòng 24 giờ và cứu dữ liệu ở mức cao nhất vì Trustvn luôn có sao lưu dữ liệu offline và có ít nhất một host dự phòng song song. 
 

« Trở về trang chủ thiết kế web TRUST.vn