Web hosting

BẢNG BÁO GIÁ HOSTING SERVER LINUX (Mã số HBx)
Server đặt tại (VDC - Việt Nam)
Hosting control panel Cpanel
Nhà sản xuất Server Dell, Intel
Gói hosting chất lượng cao
HB 1
HB 2
HB 3
HB 4
HB 5
HB 6
Dung lượng đĩa cứng (M)
250
500
800
1.000
1.500
3.000
Dữ liệu truy cập hàng tháng (G)
5
10
15
20
25
80
Số lượng email
10
15
50
100
150
300
Subdomain, FTP, Parked
Không giới hạn
PHP5, GD2
Cài đặt sẵn
mySQL 5
Cài đặt sẵn
Chi phí (USD / tháng)
2
3
4
5
7
12
Đăng ký ít nhất (tháng)
12
12
12
12
12
12

 

CÁC DỊCH VỤ PHÁT SINH
Băng thông: Mỗi 1GB băng thông tiếp theo 20.000 VNĐ/tháng
MSSQL Server: Mỗi 1 database tiếp theo 36.000 VNĐ/tháng
Storage: Mỗi 100MB lưu trữ tiếp theo 36.000 VNĐ/tháng
Giảm 10% cho khách hàng đăng ký mới 2 năm.
Giảm 15% cho khách hàng đăng ký mới 3 năm.
Giảm 20% cho khách hàng đăng ký mới 4 năm.
Giảm 25% cho khách hàng đăng ký mới 5 năm.