VPS Linux

Cấu hình VPS LINUX
Gói XEON
Gói QuadCore
Disk Space
KHÔNG GIỚI HẠN
KHÔNG GIỚI HẠN
Operating System
CentOSFedora
SUSE
Debia
CentOSFedora
SUSE
Debia
Data Center
VDC
VDC
Control Panel
0$ / tháng
0$ / tháng
Guaranteed RAM
768 MBs
1536 MBs
Back up Hosting  
25G
50G 
IP Addresses
1
1
Cài đặt
Miễn phí
Miễn phí
Phí duy trì
$39.00/mo
$69.00/mo