Học nghiệp vụ

Trong năm 2012, công ty thiết kế web đã hoàn thành khóa học cho nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng, nội dung:

+ Tư vấn cho khách hàng khi cần thiết kế web
+ Phân tích logic, chức năng, giao diện, chiến lựơc
+ Chăm sóc và bảo trì web cho khách hàng