Cam kết chất lượng dịch vụ

  1. Lắng nghe và nhận biết chính xác yêu cầu của khách hàng
  2. Đưa ra cách giải quyết tốt nhất cho khách hàng
  3. Thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác
  4. Phục vụ với sự trân trọng và tận tâm
  5. Trung thực
  6. Thực hiện giải quyết thỏa đáng tất cả các thông tin phản hồi của khách hàng trong phạm vi trách nhiệm của nhân viên và của công ty