E-Marketing

Mô hình E-Marketing là gì

Tiếp thị Email hợp pháp: là hình thức gửi tin tức, thông tin tiếp thị vào Inbox khách hàng của công ty theo định kỳ, phải được phép trước đó của người nhận và có chức năng yêu cầu ngừng gửi.....(phù hợp luật chống spam)
Tiếp thị bằng Telephone call: là hình thức gọi điện để tiếp thị hoặc giới thiệu, mời tham gia....trực tiếp đến khách hàng.
Tiếp thị qua Web: là hình thức giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty trên các trang web quảng bá hay trang web công ty, trang web cộng đồng(by post), trên các trang tìm kiếm.
Tiếp thị qua Chat: là hình thức giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, chăm sóc khách hàng của công ty qua Chat
E-marketing = Web + Tel + Email + Chat (Email marketing là trung tâm của mô hình này)
E-marketing là sự phối hợp của 4 hình thức tiếp thị có chi phí thấp, sự kết hợp này càng giúp doanh nghiệp giảm chi phí đến mức thấp nhất mà hiệu quả lại cao hơn so với việc áp dụng các phương pháp này riêng lẻ.

Tại sao phải sử dụng mô hình E-Marketing

Tiếp thì bằng “Email + Tel”:

Lợi ích:

Mời khách hàng tham gia sự kiện, hay giới thiệu sản phẩm, gửi tin tức bằng cách phối hợp tiếp thị bằng Tel + tiếp thị bằng Email sẽ giảm chi phí và nâng cao hiệu quả vì:

 • Thay vì gọi 10-15 phút để thuyết phục khách hàng tham gia hay giới thiệu sản phẩm như thông thường thì thời gian gọi Tel sẽ giảm xuống 1-2 phút và sau đó xin phép gửi + địa chỉ Email khách hàng để tiến hành gửi Email đến họ, thư gửi đến khách hàng bao gồm hình ảnh và nội dung.
 • Không làm phiền khách hàng do thời gian gọi không qúa lâu hoặc không phải gọi nhiều lần mà còn lợi ích lớn hơn là với nội dung gửi Email cho thể chuyển tải đầy đủ thông tin hơn cho người nhận(hình ảnh + nội dung) và có thể lưu trữ để khách hàng tham khảo đầy đủ, tìm hiểu rỏ ràng hơn sau đó.
 • Sau đó SendGoon lưu trữ hồ sơ khách hàng dưới hình thức hồ sơ email(gồm: email, tel,...và các thông tin khác) để phục vụ cho việc gửi tin tức và liên lạc sau này.
 • Chi phí thấp.

Các bước tiến hành:

 • Bước 1: Lập danh sách khách hàng cần gọi, tiến hành gọi điện giới thiệu chung về sản phẩm, tin tức mà bạn cần giới thiệu và sau đó xin phép gửi Email đến khách hàng này chi tiết hơn để họ tham khảo và xin Email khách hàng đó để gửi(Bạn có thể chuẩn bị địa chỉ Email trước đó và chỉ cần họ chứng thực cũng được).
 • Bước 2: Tiến hành nhập hồ sơ Email và thông tin liên quan của khách hàng này vào phần mềm SendGoon để quản lý, theo dõi quá trình bán hàng.
 • Bước 3: Tiến hành gửi tiếp thị Email(đính kèm link để khách hàng có thể yêu cầu ngừng gửi hay cung cấp thêm thông tin về họ(Phần mềm SendGoon sẽ nhận về)).

Tiếp thì bằng “Email + Web”:

Lợi ích:

 • Vừa quảng bá sản phẩm trên web vừa có thể nhận đăng ký hồ sơ Email khách hàng để tiếp thị Email.
 • Và ngược lại tiếp thị bằng Email giúp trang web của bạn nhanh chóng được biết đến.
 • Chi phí thấp.

Các bước tiến hành:

 • Bước 1:  Đặt đoạn mã(code) của phần mềm SendGoon lên trang web của công ty hay trang quảng bá tại vị trí “Liên lạc với chúng tôi” để nhận đăng ký của khách hàng.
 • Bước 2:  Tiến hành tải đăng ký về bằng phần mềm SendGoon.
 • Bước 3: Tiến hành gửi tiếp thị Email(đính kèm link để khách hàng có thể yêu cầu ngừng gửi hay cung cấp thêm thông tin về họ(Phần mềm SendGoon sẽ nhận về)).

Tiếp thì bằng “Email + Chat ”:

Lợi ích:

 • Bạn có thể nhận đăng ký/ bổ sung thông tin hồ sơ Email khách hàng qua Chat(Phần mềm SendGoon hỗ trợ chức năng này).
 • Chi phí thấp

Các bước tiến hành:

 • Bước 1:  Đặt đoạn mã(code) của phần mềm SendGoon lên nội dung Chat để nhận đăng ký/bổ sung thông tin hồ sơ Email khách hàng.
 • Bước 2:  Tiến hành tải đăng ký về bằng phần mềm SendGoon.
 • Bước 3: Tiến hành gửi tiếp thị Email (đính kèm link để khách hàng có thể yêu cầu ngừng gửi hay cung cấp thêm thông tin về họ

Chi tiêu để đánh giá mô hình E-Marketing

Mô hình WTEC đều có bước tiến hành cuối cùng là gửi Email tiếp thị nên việc đánh giá hiệu quả sẽ chủ yếu thông qua kết quả tiếp thị Email với:

1) Nếu bạn dùng SMTP tiếp sức thì nhà dịch vụ cung cấp cho bạn công cụ theo dõi kết quả gửi (Thư gửi sai địa chỉ, thư trả về, thư gửi thành công...)

2) Căn cứ thông tin phản hồi của khách hàng và lượng khách hàng gia tăng.

3) Dùng dịch vụ http://DidTheyReadIt.com để theo dõi, đánh giá kết quả gửi thông qua việc nhận biết "Email gửi đến khách hàng đã được đọc hay chưa?".