Google Adwords

 

Dịch vụ bổ sung Google Adwords

  • Khi đăng ký dịch vụ Google Adwords tại TRUST.vn, khách hàng sẽ được miễn: Phí dịch vụ + Phí khởi tạo
  • Khách hàng chỉ đóng phí trọn gói 1 lần.
  • Khách hàng không bị giới hạn bởi số lượng click chuột.
  • Đối với gói VIP: Cam kết vị trí cho khách hàng từ 1 - 3 trong trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm
  • Đối với gói thường: Cam kết vị trí cho khách hàng hiển thị trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm
  • Ghi chú: (*) Vị trí hiển thị bên phía phải của kết quả tìm kiếm trên Google Việt Nam. Trong trường hợp có nhiều khách hàng đăng ký và tỷ lệ click chuột cao, vị trí của khách hàng có thể xuống vị trí thứ 4, hoặc thứ 5. Tuy nhiên, vị trí của khách hàng sẽ quay trở lại ngay lần truy cập sau.
  • Hạn hợp đồng: 3-6 tháng


Bảng giá Google Adwords Cơ bản

Đặc điểm Gói Gads 1 Gói Gads 2 Gói Gads 3 Gói Gads 4 Gói Gads 5 Gói Gads 6
Số từ khóa 1 - 3 1 - 5 1 - 10 1 - 15 1 - 20 1 - 30
Phí trọn gói/tháng (USD) 49 59 109 149 179 199
Số mẫu quảng cáo 1 2 3 4 5 6
Số lần thay đổi mẫu quảng cáo Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Số lần xuất hiện luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn
Cam kết vị trí (*) Trang 1 Trang 1 Trang 1 Trang 1 Trang 1 Trang 1

 

Bảng giá Google Adwords Chuyên nghiệp

Đặc điểm Gói Gads Vip1 Gói Gads Vip 2 Gói Gads Vip 3 Gói Gads Vip 4 Gói Gads Vip 5 Gói Gads Vip 6
Số từ khóa 1 - 3 1 - 5 1 - 10 1 - 15 1 - 20 1 - 30
Phí trọn gói/tháng (USD) 129 149 249 349 449 549
Số mẫu quảng cáo 1 2 3 4 5 6
Số lần thay đổi mẫu quảng cáo Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Số lần xuất hiện luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn
Cam kết vị trí (*) Top 1-3 Top 1-3 Top 1-3 Top 1-3 Top 1-3 Top 1-3