Chi tiết khách hàng

thiet_ke_web_bao_ve_hoang_long_logo_150jpgjpg.jpg

BẢO VỆ LONG HOÀNG

  • :
    155 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh
  • :
    (08)35124930
  • :
  • :
    admin

Hiện nay Tổng Công ty bảo vệ Long Hoàng đuợc coi là nhà cung cấp Dịch Vụ Bảo Vệ hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi hiện đang cung cấp nhiều loại hình Dịch Vụ Bảo Vệ cho các khách hàng ,các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với phường châm hoạt động:

1. Khách hàng là người trả lương cho chúng ta
   - Bạn là người Đại diện của Long Hoàng.
   - Bạn tuyệt đối thực hiện.
2. Phương châm hoạt động
  - Quyền lợi và sự tiện ích của khách hàng là nền tảng cho sự tồn tại bền vững phát triển của chúng ta.
3. Ứng xử với khách hàng
   - Khách hàng luôn đúng.
  - Không có khách hàng sai, chỉ có chúng ta phục vụ chưa tốt.
4. Dịch vụ chính quy chất lượng cao, giá tốt nhất cho mọi thời điểm.

Trở lại trang danh sách