Biểu mẫu hồ sơ đăng ký tên miền

Thứ bảy, 27/03/2021, 10:04 GMT+7

BIỂU MẪU, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

 

CÁC BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÊN MIỀN MIỀN VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ

STT

Hạng mục

Việt Nam

Quốc Tế

01

Bản khai đăng ký tên miền

01.1 Công ty

01.2 Cá nhân

01.3 Công ty

01.4 Cá nhân

02

Bản khai thay đổi thông tin tên miền

01.1 Công ty

01.2 Cá nhân

 

 

03

Bản khai cập nhật thông tin tên miền

03.1 Công ty

03.2 Cá nhân

04

Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền

04.1
Công ty

04.2 Cá nhân

 

 

05

Đơn đề nghị hoàn trả tên miền

05.1
Công ty

05.2 Cá nhân

 

 

CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN ĐUÔI ".GOV.VN"

06.1

Bản khai đăng ký tên miền .VN

06.2

Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền

06.3

Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN

06.4

Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN

CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐỂN THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG TÊN MIỀN

07.1

Mẫu tổng hợp hồ sơ chuyển nhượng tên miền

 

07.2

Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet

 

07.3

Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng          

 

07.4

Bản cam kết thuộc diện không phải nộp thuế chuyển nhượng theo quy định         

 

07.5

Bản cam kết hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định (cá nhân, tổ chức nước ngoài)   

 

07.6

Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Itnernet

 

CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ

08

08.1 Mẫu chuyển đổi tên miền về TRUST.vn

08.2 Mẫu chuyển đổi tên miền TRUST.vn về đơn vị khác

 

QUY ĐỊNH MỚI ĐỐI VỚI việc đăng ký và sử dụng tên miền QUỐC TẾ

Khuyến cáo : Khách hàng chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền quốc tế, tên miền không phải là tên miền quốc gia .VN trên website http://thongbaotenmien.vn của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông (Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin).

Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet .

Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông Tin và Truyền Thông: Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19/07/2019 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Điều 23, luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH 11 ngày 29/6/2009 .

  

« Trở về trang chủ thiết kế web TRUST.vn