rss Thiết kế website

huong_dan_dang_ki_1.jpg

Đăng ký Website Thương Mại Điện Tử (15/02/2014)

Ngày 16 tháng 5 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử (TMĐT) có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2013. Và Thông tư số 12/2013/TT-BCT hướng dẫn cụ thể một số quy định liên quan đến quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử


 
noi_dung_can_chuan_bi_cho_viec_thiet_kewebsite.jpg

Những dữ liệu cần chuẩn bị khi thiết kế web (02/03/2013)

Dữ liệu quý khách vui lòng cung cấp trước để chúng tôi thiết kế web, xây dựng nội dung cho web, để người xem web hiểu đúng và đầy đủ về quý doanh nghiệp bao gồm: